Chcete si najmout stroj?

Pro vyhledání toho správného využijte některou ze záložek na úvodní straně:

Přesné hledání strojů dle parametrů

Vyžaduje povědomí o vlastnostech a případně i parametrech strojů.

Rychlé a snadné hledání strojů dle požadované práce

Výsledky jsou pouze přibližné, nelze použít na všechny stroje a činnosti.

Nezapomeňte na dvojici rozbalovacích seznamů vpravo, kde si zvolíte, zda požadujete stroj s obsluhou nebo bez obsluhy, a můžete také zjistit, zda Vámi vybraný stroj bude k dispozici v době, až ho budete skutečně potřebovat (v případě, že to není právě dnes).

 

Jako třetí variantu můžete použít poslední záložku Katalog firem:

Přesné hledání dle parametrů.

Vyžaduje povědomí o použití a případně i parametrech strojů, zobrazují se jen sídla firem, které stroje provozují.

 

Jak se kontaktuji s provozovatelem stroje?

Veškeré kontaktní údaje zjistíte po kliknutí na vybranou ikonu na mapě. Nejdříve se zobrazí informační bublina s odkazem na údaje o firmě, která stroj provozuje. Pokud na tento odkaz kliknete, dostanete se na stránku s kompletními kontaktními údaji, kde si můžete zvolit pro Vás nejvhodnější způsob komunikace.

 

 

 

Chcete práci pro svůj stroj?

Zde je přehled toho, jakým způsobem můžete na stránky VolneStroje.cz umístit informace o Vaší firmě a Vašich strojích, aby Vás návštěvníci mohli najít a kontaktovat Vás:

 

Postup

Efekt

Cena

1.

Zaregistrujte se

Vaše firma (hlavní pobočka) se objeví na mapě pod záložkou „Katalog firem“.

Zdarma

2.

Přidejte k firmě všechny své stroje

Stroje se budou zobrazovat na mapě pod záložkami „Hledání dle stroje“ a „Hledání dle práce“ jako modré ikony ve spodní vrstvě.

Pod záložkou „Katalog firem“ Vaše firma (hlavní pobočka) zůstane zobrazena na mapě v případě, že návštěvník vyhledá stroj s příslušnými parametry.

 

Zdarma

3.

Aktivujte ty stroje, pro které potřebujete zajistit práci

Stroje se budou zobrazovat na mapě pod záložkami „Hledání dle stroje“ a „Hledání dle práce“ jako zelené ikony.

10 Kč / stroj / den


Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

ad 1)        Registrace

                Registraci provedete kliknutím na odkaz „Zaregistrovat se“ v horní části obrazovky. Po vyplnění a odeslání požadovaných údajů obdržíte e-mail s přihlašovacími údaji, které jste uvedli, a s odkazem pro aktivaci účtu. Po kliknutí na tento odkaz je účet aktivován a můžete se poprvé přihlásit.

                Pokud se po kliknutí na odkaz v e-mailu nemůžete přihlásit anebo k Vám e-mail vůbec nedorazil, kontaktujte nás, prosím.

                Po prvním přihlášení doplňte neúplné údaje a potvrďte polohu Vaší firmy na mapě (Pobočky --> Upravit -> Uložit). Teprve potom se sídlo Vaší firmy začne na mapě zobrazovat.

                Můžete přidat další pobočky a uživatele. Uživatelé se dělí na Správce firmy a Správce pobočky. Správce firmy má stejný přístup do systému jako Vy, správce pobočky má přístup omezený – může provádět vkládání, úpravu, aktivaci a deaktivaci pouze strojů přiřazených ke své pobočce a upravovat informace o sobě a o pobočce. Nemůže dobíjet kredit (pouze vidí jeho stav), nemůže přidávat další uživatele ani pobočky.

 

ad 2)        Zadávání strojů

                Stroje zadáte po kliknutí na odkaz Stroje a následně Vložit nový stroj. Je důležité správně vyplnit všechny parametry a příslušenství, aby byl stroj pro návštěvníky stránek snadno dohledatelný.

                Fotografie strojů vizuálně podpoří textové informace a jsou pro návštěvníka dobrým vodítkem. V případě problémů s vložením obrázků a fotografií nám je prosím zašlete e-mailem, pošleme Vám je zpět upravené, případně je vložíme za Vás.

 

ad 3)        Aktivace strojů na mapě

                Pokud chcete dát návštěvníkům stránek na vědomí, že je Váš stroj volný a ihned k dispozici, kliknete v přehledu strojů na odkaz „Aktivovat“. Následně jste požádáni o potvrzení polohy či přesun stroje a po tomto potvrzení se stroj zobrazí návštěvníkům stránek na mapách pod záložkami „Hledání dle stroje“ a „Hledání dle práce“ jako zvýazněná ikona v popředí. Zároveň se v jeho řádku objeví odkaz „Deaktivovat“, díky kterému poznáte, že je tento stroj právě aktivní. Po kliknutí na odkaz „Deaktivovat“ se stroj opět deaktivuje, čímž se jeho ikona na mapě změní ze zelené na modrou.

                Pro aktivaci stroje musíte mít kredit nabitý v dostatečné výši, která umožňuje pokrýt náklady minimálně na jeden den vystavení stroje.

                1 kredit = 1 Kč vč. DPH

                Kredit si můžete dobít bankovním převodem. Minimální výše dobití kreditu je 50,- Kč, maximální 10.000,- Kč. Doporučujeme dobíjet menší částky, které jste schopni v krátké době vyčerpat.

                Ihned po aktivaci stroje se z Vašeho kreditu odečte denní sazba, další denní sazba se odečte na počátku dne následujícího (platí se vždy za započatý den). Pokud během dne stroj deaktivujete a opět aktivujete, nedojde při této opakované aktivaci ke stržení denní sazby.

                U každého z aktivovaných strojů můžete využít funkci „Kalendář“, kde můžete nastavit, v kterých obdobích bude stroj nedostupný (už má nasmlouvanou práci, bude v servisu, Vy budete na dovolené apod.). Jakmile toto období nastane, stroj se bude zobrazovat jako aktivní pouze návštěvníkům, kteří provedou filtraci dle data a zvolí den, ve kterém stroj bude opět volný. Během tohoto období je z kreditu strhávána snížená sazba, která činí 5 Kč / stroj / den.